Naudas atmaksas noteikumi

Ņemot vērā, ka portāls pārdod lietošanas licenci uz dokumentu paraugiem, kas lejupielādējami no portāla pēc to iegādes, tad lietotājam ir tiesības prasīt naudu atgriezt līdz brīdim, kamēr dokumenta paraugs vēl nav lejupielādēts. Saskaņā ar portāla noteikumiem dokumenta paraugs ir digitāls produkts, kas nonāk pie patērētāja līdz ar lejupielādes beigām. Par apmaksātiem un lejupielādētiem dokumenta paraugiem nauda netiek atgriezta. Ja dokuments ir iegādāts, bet vēl nav lejupielādēts, pircējs var pilnā mērā izmantot pirkuma atteikuma tiesības 14 dienu laikā. Dokumenta parauga iegāde tiek fiksēta elektroniski, reģistrējot lejupielādes laiku, IP adresi u.c. identificējošus parametrus.

Naudas atmaksa ir iespējama 14 dienu laikā, skaitot no neizmantota, nelejupielādēta dokumentu parauga iegādes brīža.

Paziņojums par naudas atmaksu nosūtāms rakstveidā no tā paša e-pasta, kas reģistrēts Lietotāja kontā, uz e-pastu [email protected] vai uz adresi Apes iela 5a-49, Rīga, Latvija, LV-1039. Ja dokumenta paraugs iegādāts bez reģistrācijas, bet ar telefona numura palīdzību, tad paziņojumā norādāms telefona numurs, no kura veikta pakalpojuma apmaksa un bankas konts, uz kuru pārskaitāma atmaksa. Lēmums par naudas atmaksu vai atteikumu atmaksāt tiks pieņemts 14 darba dienu laikā, skaitot no paziņojuma saņemšanas brīža.

Atteikuma tiesību veidlapa