Lietošanas noteikumi

 1. Lietotie termini
  1. Portāls - portāls ligumuparaugi.lv un visi ar to tehniski saistītie domeini un apakšdomeini, kā arī sistēmas.
  2. Portāla īpašnieks - SIA Incrinity.
  3. Lietotājs - persona, kura lieto Portālu gan kā reģistrēts lietotājs, gan kā nereģistrēts lietotājs. Portāla lietotājs ir fiziska persona.
  4. Darījuma partneris - fiziska vai juridiska persona, kura sadarbojas ar Portālu uz līguma pamata.
 2. Vispārīgi noteikumi
  1. Portāla lietošana šī Līguma izpratnē nozīmē piekrišanu noteikumiem. Laika gaitā līguma noteikumi var mainīties, tomēr arī šajā gadījumā programmas lietotājam ir pienākums pastāvīgi sekot līdzi noteikumu izmaiņām. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, viņam nekavējoties ir jādzēš savs profils un jāpamet vietne.
  2. Portāls sniedz maksas pakalpojumus.
  3. Portāla īpašnieki nepārdod informāciju par Portāla lietotājiem trešajām personām.
  4. Aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas datu iegūšanai no Portāla. Šādos gadījumos var tikt liegta pieeja sistēmai Portālam uz laiku vai pavisam. Šis noteikums neattiecas uz Portāla oficiālajiem sadarbības partneriem.
  5. Aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētas sistēmas, kas pārveido Portāla vizuālo izskatu, tai skaitā - reklāmu bloķētājus. Konstatējot neatļautu sistēmu izmantošanu, portāls ir tiesīgs dzēst lietotāja kontu.
  6. Gadījumos, ja lietotāja Interneta pakalpojumu sniedzējs kaut kādu iemeslu dēļ ir bloķējis piekļuvi Portāla mājas lapai, Lietotājam ir jāvēršas pie sava Interneta pakalpojumu sniedzēja, lai viņš šo problēmu novērš.
  7. Portālu atļauts lietot kā krietnam un rūpīgam saimniekam Civillikuma izpratnē, nav pieļaujamas atkāpes no normāla, parasta lietošanas principa. Nav atļauts izmantot jebkādus rīkus, lai ietekmētu tā pareizu darbību.
  8. Dokumenta paraugs ir digitāls produkts, kas nonāk pie patērētāja līdz ar lejupielādes beigām. Par apmaksātiem un lejupielādētiem dokumenta paraugiem nauda netiek atgriezta. Ja dokuments ir iegādāts, bet vēl nav lejupielādēts, pircējs var pilnā mērā izmantot pirkuma atteikuma tiesības 14 dienu laikā.
  9. Iegādājoties dokumenta paraugu un veicot apmaksu ar karti, dokumenta paraugs tiks nosūtīts arī uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Lietotājs ir atbildīgs par pareizas e-pasta adreses norādīšanu.
 3. Autortiesības
  1. Autortiesības uz dokumentu paraugiem pieder Portāla īpašniekiem.
  2. Lietotājs iegādājas licenci uz dokumenta parauga neierobežotu lietošanu personīgām vajadzībām, kas nav saistītas ar dokumenta parauga pārdošanu tālāk trešajām personām.
 4. Fiziskas personas datu aizsardzība
  1. Portālā ir aizliegts izmantot citas personas datus.
  2. Mēs rūpējamies par datu drošību, tāpēc personas dati, piemēram, parole, e-pasts tiek šifrēti datubāzes līmenī.
  3. Mēs nekad neprasām Lietotājam uzrādīt dokumentus, lai noskaidrotu iesniegto datu pareizību, tāpēc mēs nezinām un nevaram pārbaudīt, vai persona ir tā, ka par ko uzdodas.
  4. Visus datus, kas ir Portāla rīcībā, ir ievietojis pats Lietotājs ar savu aktīvu rīcību un piekrišanu.
  5. Portālā Lietotājam pašam ir iespējams mainīt privātuma uzstādījumus saskaņā ar Portāla aktuālo versiju. Privātuma aizsardzība var tikai palielināties, bet nevar samazināties.
  6. Ja Lietotājam ir radušies kādi jautājumi, kas attiecas uz mūsu Privātuma politiku, vai jautājumi vai priekšlikumi ir radušies saistībā ar Privātuma jautājumiem, sūtiet tos uz mūsu e-pasta adresi: [email protected].

Pēdējās izmaiņas 14.01.2021.