Dokumenta paraugu šobrīd skatās vēl 3 cilvēki
Saistību tiesības » Dāvinājuma līgums starp fiziskām personām

Dāvinājuma līgums starp fiziskām personām

Dāvinājuma līgums starp fiziskām personām

Valoda: Latviešu valoda
Lapas: 2
Ievietots: 2021-03-24
EUR 50.00
tikai EUR 3.66*
Izdevīga cena: EUR 3.66
Pasūti dokumenta paraugu tūlīt

Apmaksas veids

Maksājums ar bankas karti vai Internetbanku

PaymentPaymentPaymentPaymentPayment
Karšu un internetbankas maksājumus un nodrošina A/S Swedbank
Saskaņā ar SIA „Incrinity” noteikumiem dokumenta paraugs ir digitāls produkts, kas nonāk pie patērētāja līdz ar lejupielādes beigām. Par apmaksātiem un lejupielādētiem dokumenta paraugiem nauda netiek atgriezta. Ja dokuments ir iegādāts, bet vēl nav lejupielādēts, pircējs var pilnā mērā izmantot pirkuma atteikuma tiesības 14 dienu laikā.
Dokumentu paraugus nodrošina SIA Incrinity, reģ.nr. 40103828241. Adrese Apes iela 5a-49, Rīga, Latvija, LV-1039. Atbalsta tālrunis +371 29211622, e-pasts [email protected].

Papildus informācija

Dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.

Dāvināt var katra rīcības spējīga persona. Dāvanu iegūt var katrs, kam vispār ir spēja iegūt.

Šis paraugs ir starp fiziskām personām par nekustamu un kustamu lietu dāvinājumu. Līguma paraugu viegli modificēt, izņemot ārā nevajadzīgos elementus, kā arī norādot precīzi, kas tieši tiek dāvināts.

Darījuma drošībai iesakāms izmantot notāra paraksta apliecinājuma pakalpojumu vai arī izmantot drošu elektronisko parakstu.

Dāvinājuma līgumā iekļauta tiesība dāvinātājam atsaukt dāvinājumu gadījumos, ja kaut kad vēlāk apdāvinātais ir kļuvis rupji nepateicīgs pret dāvinātāju.

Šis līguma paraugs nav uzskatāms par uztura līgumu. Saskaņā ar Civillikuma 2096. noteikts, ka ar uztura līgumu viena puse nodod otrai naudā vai graudā kādu mantisku vērtību, par ko otrā tai dod uzturu, kamēr uztura ņēmējs dzīvo, ja vien par šā pienākuma ilgumu nav norunāts citādi.

Ja vēlaties dāvināt savu īpašumu bērniem, lai tie Jūs uztur, tad iesakāms slēgt nevis dāvinājuma līgumu, bet gan uztura līgumu.

Pievērsiet uzmanību. Dokuments ir uzskatāms tikai par paraugu. Bez labojumiem un pārveidojumiem tas var nebūt derīgs Jūsu vajadzībai. Dokumenta paraugs var saturēt personu vārdus vai datus, kuri ir izdomāti. Jebkāda sakritība ir uzskatāma par nejaušību